ŠTREITOVY SKICÁKY

Tento luxusní produkt, který udělá radost i těm nejnáročnějším znalcům umělecké fotografie, vznikl díky spolupráci postavené na dobrých základních kamenech: na respektu, přátelství a ochotě pomoci. Jindřich Štreit je fotograf známý mimo jiné obrovským počtem různých projektů a výstav podporujících znevýhodněné a organizace, které s nimi pracují - a díky souhře šťastných náhod mezi ně patříme i my. A bylo to prosté: jednoho dne Jindra poslal stovku svých fotografií k libovolnému užití. A tak se zrodily skicáky - s originální Jindrovou fotěnkou, jak on sám něžně  říká, s Jindrovým autentickým podpisem a v dárkovém balení.  Čistá radost, čistá krása.